Kies nu voor een Traksi taxiverzekering

Kies nu voor een Traksi taxiverzekering en bespaar op uw verzekeringspremie.
GetCover Bedrijfsverzekeringen heeft sinds november 2020 de mogelijkheid om taxi’s te verzekeren bij Traksi. Deze verzekeringsmaatschappij onderscheidt zich van de andere taxiverzekeringen doordat het rijgedrag van de chauffeur bepalend is voor de hoogte van de maandelijkse premie. Deze maatschappij volgt namelijk het rijgedrag van de verzekerden via een tracksysteem omdat het gedrag in grote mate bepaalt of een taxichauffeur het risico loopt om schade te rijden.

Traksi heeft nu de resultaten gepubliceerd over het rijgedrag in de maand februari 2021. Hieruit blijkt dat het rijgedrag van de taxichauffeurs zich in positieve zin ontwikkelt.

Voordelige taxiverzekering bij TraksiZo kleurde het rijgedrag van 89% van de taxichauffeurs in deze maand groen en zij dus een goed rijgedrag hebben laten zien.
Doordat het risico op schades hiermee kleiner wordt, gaat hun maandpremie omlaag. Bij 10% van de chauffeurs bleef de premie gelijk. Slechts 1% van de van de verzekerde chauffeurs registreerde een slechter rijgedrag waardoor zij een hogere premie gaan betalen. (bron: www.traksi.nl).

Traksi concludeert hiermee dat de verzekerden over het algemeen professioneel rijgedrag vertonen en dus ook steeds minder premie betalen. Daarmee zou het onderscheidende concept van Traksi, namelijk goed rijgedrag betekent een lagere verzekeringspremie, dus werken.

Wilt u weten of een Traksi verzekering ook voor uw taxi mogelijk is. Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Momenteel kunnen wij een taxiverzekering van Traksi aanbieden waarbij u gelijk start met het groene niveau en u dus direct profiteert van een lagere premie