Extra steun van de overheid voor bedrijven

Door het Corona virus ligt het openbare leven zo goed als stil. Voor de taxibranche heeft dit grote gevolgen. Er zijn nauwelijks ritten meer van en naar Schiphol of andere vliegvelden en ook om andere redenen nemen mensen nu niet of nauwelijks meer een taxi.

Gelukkig heeft de overheid een pakket maatregelen aangekondigd waarmee het bedrijfsleven nu extra ondersteuning kan krijgen. Heeft u chauffeurs in dienst, dan kunt u voor uw personeel werktijdverkorting aanvragen. Vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid neemt de overheid tot maximaal 90% van het te betalen salaris over. Of u als ondernemer hier recht op heeft hangt af van een meerdere voorwaarden .

Bent u als taxi chauffeur een kleine zelfstandige (ZZP’er)? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor een tijdelijke aanvulling op uw levensonderhoud voor de periode van 3 maanden. Deze regeling vult uw inkomen aan tot een sociaal minimum en hoeft niet terugbetaald te worden. Ook wordt er niet getoetst of u vermogen heeft en of een partner met inkomen.