Bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen, regel dit nog voor 1 oktober 2021. Door de Corona pandemie is het afgelopen jaar voor veel taxi ondernemers een financieel zwaar jaar geweest. Immers veel inkomsten vielen weg maar de vaste lasten, waaronder de verplichte belastingen, liepen wel door. Uit onderzoek is ook gebleken dat betaald personenvervoer over de weg een sector is die hard is geraakt door de Corona crisis. Uitstel belasting aanvragenDe overheid, zo ook de belastingdienst, wil getroffen ondernemers zoveel als mogelijk helpen. Zij doen dit met extra steunpakketten en het verlenen van betalingsuitstel.

Heeft u in het afgelopen jaar betalingsuitstel aangevraagd voor de verschillende belastingen? Dan heeft u onlangs een brief gehad van de belastingdienst. Hierin gaf de dienst het dringende advies om voor 1 juli 2021 opnieuw uitstel van betaling aan te vragen. Ondertussen is de uitstel verlengd naar uiterlijk 1 oktober.

Doet u dit niet, en is uw huidige uitstel al verlopen, dan moet de openstaande belastingschuld in het geheel voor 1 oktober 2022 betaald zijn.

Verlengde looptijd betalingsregeling

Vraagt u wel opnieuw betalingsuitstel van belasting aan dan krijgt u 3 maanden extra de tijd om uw openstaande belastingen te betalen. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om de opgebouwde schuld die u heeft opgebouwd voor eerder uitgestelde betalingen te voldoen via een betalingsregeling. Deze regeling heeft een looptijd van 60 maanden. U krijgt dus 5 jaar extra tijd om de openstaande schuld te betalen. Had u voor 12 maart 2020 al een betalingsachterstand bij de belastingdienst en heeft u hiervoor na 12 maart een betalingsregeling aangevraagd? Dan is er de mogelijkheid dat deze schuld, onder bepaalde voorwaarden, ook meegenomen wordt in de betalingsregeling van 60 maanden. Een reden te meer om de extra uitstel op tijd aan te vragen.

Vergeet u om het uitstel voor 1 juli aan te vragen of kiest u er bewust om het betalingsuitstel niet aan te vragen. Dan geldt de betalingstermijn van 60 maanden niet. U moet de openstaande belastingschuld in dat geval voor 1 oktober 2022 betaald hebben.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst en vraag het betalingsuitstel aan. Ook kunt u hierover advies vragen aan uw boekhouder of accountant.